Fredagen den 19 juli 2024

Postlådor

Publicerad 2024-05-03

Överenskommelse mellan PostNord och DSF angående postlådor.

Arbetdagar 2024

Publicerad 2024-04-29

Dagar: 11/5, 8/6, 13/7, 7/9

Ny Facebook grupp

Publicerad 2020-08-10

Har du en båt på stranden i hamnen?

Publicerad 2020-07-31

Vattensystemet genomgånget

Publicerad 2019-07-26

Nu har hela pumphusdelen av vårt vattensystem gåtts igenom.

Vårt vatten är OK

Publicerad 2018-09-05

Nya bommen i drift

Publicerad 2018-08-31

IDAG KL 19:00 TAR VI DEN NYA INFARTSBOMMEN I DRIFT.

DSF 40 år

Publicerad 2018-07-06

DSFs 40-års jubileum

Ny entreprenör slamsugning i Gullspång

Publicerad 2018-03-07

PR tar över från XR

Rapport DSF Säkerhet

Publicerad 2017-10-29

På eget initiativ har några av våra medlemmar gjort en genomgång av vilka åtgärder som kan göras för att minska risken för att drabbas av båtstölder/inbrott. Arbetet har utmynnat i en väl genomarbetad rapport som ni kan ta del av här nedan.

Uppdaterad Informationsbroschyr

Publicerad 2017-05-26

Styrelsen har idag fastställt en uppdaterad version av DSF Informationsbroschyr. Främst rör uppdateringen vår Vatten- användning/anläggning och tillkomsten av Viltstängsel samt några småjusteringar. Läs igenom den! Du hittar den under den inloggade delen "Stadgar & Information"

Problem med vattentillgång

Publicerad 2016-07-24

Grannsamverkan startad!

Publicerad 2015-11-26

Vaccinera dig mot TBE

Publicerad 2015-04-15

Det finns konstaterade fall av TBE inom vårt område och styrelsen rekommenderar därför att alla ser över sitt vaccinationsskydd!

Bildgalleriet kompletterat!

Publicerad 2014-08-06

Nu har vi lagt till en massa bilder från 1976 t o m idag! För att kunna se dem måste du logga in!