Måndagen den 23 maj 2022

Publicerad 2021-12-14

Elförsörjning till avstyckningar Stora Sjötorp


Under våren kommer Ellevio schakta och utföra kabelförläggning från befintlig nätstation på Sjövägen ner till södra piren. I samband med detta byts nätstationen ut till modernt utförande. För detta intrång får DSF en avtalsenlig ersättning på 4 800 kr.
Arbetet är planerat att vara klart till halvårsskiftet 2022.
Vi återkommer med mer information när vi vet mer om projektstarten.