Fredagen den 8 december 2023

Publicerad 2018-08-31

Nya bommen i drift

IDAG KL 19:00 TAR VI DEN NYA INFARTSBOMMEN I DRIFT.

Det innebär att bommen f o m idag är stängd.

Öppning med nyckel
• Bommen öppnas med den vanliga bomnyckeln. 
• Vid infart sitter låset på trästaketet på vänster sida i lagom sidofönsterhöjd.
• Vid utfart sitter låset på en stolpe på vänster sida i lagom sidofönsterhöjd.
• Genom att vrida nyckeln öppnas bommen och därefter är det är klart att passera.
• Efter passage stängs bommen automatiskt.

Frågor?

Johnny Persson 073-6612470
Curt Richardsson 070-6767938
Bo Forslin 072-2780003