Fredagen den 8 december 2023

Publicerad 2016-07-24

Problem med vattentillgång


Vi har nu problem med tillgången på vatten! Vi vet ej om det beror på läckage eller om någon tappar vatten kontinuerligt (Vår anläggning är INTE dimensionerad för kontinuerlig tappning).

Var SPARSAMMA med vatten och uppmärksamma på om ni ser något misstänkt och meddela Curt Richardsson eller mig.

Styrelsen ser över reglerna för vår vattenanvändning och detta kommer att uppdateras i DSF:s Ordningsregler och i vår Informationsbroschyr.