Onsdagen den 5 oktober 2022

Publicerad 2017-10-29

Rapport DSF Säkerhet

På eget initiativ har några av våra medlemmar gjort en genomgång av vilka åtgärder som kan göras för att minska risken för att drabbas av båtstölder/inbrott. Arbetet har utmynnat i en väl genomarbetad rapport som ni kan ta del av här nedan.