Fredagen den 8 december 2023

Publicerad 2017-05-26

Uppdaterad Informationsbroschyr

Styrelsen har idag fastställt en uppdaterad version av DSF Informationsbroschyr. Främst rör uppdateringen vår Vatten- användning/anläggning och tillkomsten av Viltstängsel samt några småjusteringar. Läs igenom den! Du hittar den under den inloggade delen "Stadgar & Information"