Torsdagen den 13 juni 2024

Ordningsregler DSF

 1. Hastighetsbegränsningen är max 30 km/h. Motorfordon skall framföras med största hänsyn till boende
 2. På sidovägarna får bara nyttotrafik till och från fastigheten framföras
 3. Innanför markerat badområde får båttrafik ej förekomma
 4. Vattenskidåkning minst 200 meter från stranden med en korridor från pirens ytterkant
 5. Eldning och grillning på allmänt område får ske endast på anvisade platser
 6. Husdjur får ej vistas på badplatsen, ej heller lämnas utan uppsikt på allmänt område. Inom hela området skall avföring från husdjur plockas upp
 7. Hus / tomtägare ansvarar för att diket längs med tomten hålls klippt eller röjt
 8. Begränsad användning av vatten under högsäsong, ingen biltvätt, ingen vattning av gräs under helger i juni, juli och augusti
 9. Varje hus/tomtägare ansvarar för sin egen vattenavstängningsventil
 10. Innan man fäller större träd på allmänningen skall man rådgöra med markägarens kontaktperson
 11. Endast boulespel får äga rum på boulebanan
 12. Båtplats och båt skall märkas av båtägaren
 13. Bommen skall hållas låst under av styrelse angiven tid
 14. Visa hänsyn när ni använder motorredskap
 15. Fastighetsägaren ansvarar för att eventuella hyresgäster får kännedom om ordningsreglerna

 

Allemansrätten skall vi värna om och följa

Naturvårdsverkets information på engelska
Naturvårdsverkets information på tyska
Naturvårdsverkets information på svenska